Rezervace :

+420 499 629 251

Vrchlického 735

Dvůr Králové n.L.

PROVOZNÍ ŘÁD BOWLINGU

(PRO VAŠI BEZPEČNOST A DOBRÝ POCIT ZE HRY)

 1. Návštěvníci bowlingového centra jsou povinni respektovat provozní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny místního personálu.
 1. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém našeho Bowlingového centra, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry.
 1. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
 1. Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.
 1. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat. Rezervační systém je pouze orientační součást.
 1. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám ve speciální bowlingové obuvi, kterou je možno  zapůjčit u obsluhy bowlingu. Bowling nelze hrát v sálové či jiné obuvi, která není speciálně určená pro tuto hru. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy.
 1. Prostor rozběhu před čarou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Umožňuje hráčům před odhodem koule doklouznout.
  • upozorňujeme hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.
  • dále upozorňujeme hráče na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z podavače
  • v žádném případě nikdy nesahejte do vnitřku podavače
 1. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen se řídit pokyny obsluhujícího personálu.
  • Hráčům je zejména zakázáno :
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud není dráha zapnutá
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla a zůstala v dolní poloze
  • pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule
  • vstupovat na bowlingovou dráhu za přešlapovou čáru
  • vstupovat na rozběh dráhy s jídlem a pitím
  • vstupovat na rozběh dráhy na boso
  • ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů
 1. Zjevně opilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy zakázán.
 1. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.
 1. Hráči mohou používat ke hře koule centra nebo vlastní. Provozovatel centra nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře. Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese centrum odpovědnost. Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození hracího zařízení, způsobené tímto náčiním
 1. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
 1. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.
 1. V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu má vedení Bowling Centra právo na náhradu způsobené škody
 1. Hráč nesmí vhodit kouli poud je zábrana dole, musí počkat až vyjede nahoru pak může hrát